Uk en Puk

Kinderdagverblijf de Zeven Dwergen werkt met het ontwikkelingsprogramma Uk en Puk.

Dit ontwikkelingsprogramma ondersteunt de pedagogisch medewerkers in het aanbod van activiteiten voor de kinderen van 0-4 jaar. Alle activiteiten bieden de kinderen ontwikkelingsmogelijkheden op sociaal-emotioneel, spraak-taal, motorische en zintuigelijke ontwikkeling. Het ontwikkelingsprogramma gaat uit van het ervaringsgericht werken met kinderen aan de hand van verschillende thema’s. De pedagogisch medewerker ondersteunt de kinderen bij het aanbieden van de activiteiten. Elke vijf/zes weken wordt er een nieuw thema aangeboden. Het ontwikkelingsprogramma wordt ondersteunt door een observatie systeem genaamd “ Zo doe ik…”. In dit observatiesysteem wordt de ontwikkeling van de kinderen nauwkeurig gevolg. Aan de hand daarvan vinden de ouder/kindgesprekken plaats.

Themaplanning 2019

Weken Data Thema
Week   1 t/m 6 3 jan t/m 8 februari Voertuigen
Week   7 t/m 12 11 feb t/m 22 maart Regen
Week 14 t/m 18 1 april t/m 3 mei Dierentuin
Week 20 t/m 25 13 mei  t/m 21 juni Kriebelbeestjes/insecten
Week 27 t/m 31 1 juli t/m 2 aug Zomer
Week 33 t/m 37 12 aug t/m 13 sept Water
Week 39 t/m 43 23 sept t/m 18 okt Reuzen en Kabouters
Week 45 t/m 49 4 nov t/m 6 dec Sinterklaas
Week 50 t/m 52 9 dec t/m 21 dec Kerst