Tarieven & Toeslagen van Belastingsdienst

Kinderopvang de Zeven Dwergen biedt vaste en flexibele opvang en verschillende soorten contracten van kinderopvang.

U kunt een contract voor vaste dagen of een 0 uren contract afsluiten, en alle mogelijke vormen daar tussenin.

Tarieven voor kinderdagverblijf 2022:

Vast                                                          € 8,80              
Flexibele opvang                                € 9,13 

* minimale afname een hele dag, halve dagdelen is helaas niet mogelijk

 Tarieven voor buitenschoolse opvang 2022:

vast 40 schoolweken                                                             € 7,95
vast 40 schoolweken +  60 vakantieuren  per jaar * € 7,91
vast 40 schoolweken + 120 vakantieuren per jaar * € 7,70
vast 40 schoolweken + 165 vakantie uren per jaar * € 7,50
* Vakantie uren zijn in te zetten tijdens studie(mid)dagen en schoolvakanties.
Flexibele opvang                                                                      € 8,16

Voor informatie over tarieven en dagdelen op onze locaties kunt u contact opnemen met
Tessa Romme 0168-45 25 99 of  Tessa@dezevendwergen.com

Bruto bedragen voor teruggave kinderopvangtoeslag;

De maximum uurtarieven waarover ouders kinderopvangtoeslag ontvangen in 2022 zijn:

  • Dagopvang:                         € 8,50
  • Buitenschoolse opvang: € 7,31

Kinderopvang valt onder de Wet Kinderopvang. Dat houdt in dat u de kosten kunt meerekenen bij het aanvragen van Kinderopvangtoeslag. Op de site van de Belastingdienst kunt u de voorwaarden voor het ontvangen van Kinderopvangtoeslag terugvinden. www.toeslagen.nl Wist u dat ook bij 2e en volgend kind de teruggave aanzienlijk meer is dan bij het 1e kind?

Registratiegegevens:

LRK nummer: Kinderdagverblijf de Zeven Dwergen                           163440517

LRK nummer: Buitenschoolse opvang de Zeven Dwergen                247627094

LRK nummer: Peuteropvang de Zeven Dwergen                                 265460037