Tarieven & Toeslagen van Belastingsdienst

Kinderopvang de Zeven Dwergen biedt vaste en flexibele opvang en verschillende soorten contracten van kinderopvang.

U kunt een contract voor vaste dagen of een 0 uren contract afsluiten, en alle mogelijke vormen daar tussenin.

Tarieven voor vaste opvang 2019:

Kinderdagverblijf                                   € 8,00
Buitenschoolse opvang                        € 7,25

Tarieven voor flexibele opvang 2019:

Kinderdagverblijf                                    € 8,15
Buitenschoolse opvang                         € 7,35

Gedetailleerde informatie kunt u terugvinden in het document ‘producten en tarieven BSO en KDV’.

Voor informatie over tarieven en dagdelen op onze locaties kunt u contact opnemen met de Myrna Oostvogels 0168-452599 of info@dezevendwergen.com

Bruto bedragen voor teruggave kinderopvangtoeslag
De maximum uurtarieven waarover ouders kinderopvangtoeslag ontvangen in 2019 zijn:

  • Dagopvang: € 8,02
  • Buitenschoolse opvang: € 6,89
  • Gastouderopvang: € 6,15

Kinderopvang valt onder de Wet Kinderopvang. Dat houdt in dat u de kosten kunt meerekenen bij het aanvragen van Kinderopvangtoeslag. Op de site van de Belastingdienst kunt u de voorwaarden voor het ontvangen van Kinderopvangtoeslag terugvinden. www.toeslagen.nl Wist u dat ook bij 2e en volgend kind de teruggave aanzienlijk meer is dan bij het 1e kind?

Registratiegegevens:

LRK nummer: Kinderdagverblijf de Zeven Dwergen                           163440517

LRK nummer: Buitenschoolse opvang de Zeven Dwergen                 247627094