Uk en Puk

Kinderdagverblijf de Zeven Dwergen werkt met het ontwikkelingsprogramma Uk en Puk.

Dit ontwikkelingsprogramma ondersteunt de pedagogisch medewerkers in het aanbod van activiteiten voor de kinderen van 0-4 jaar. Alle activiteiten bieden de kinderen ontwikkelingsmogelijkheden op sociaal-emotioneel, spraak-taal, motorische en zintuigelijke ontwikkeling. Het ontwikkelingsprogramma gaat uit van het ervaringsgericht werken met kinderen aan de hand van verschillende thema’s. De pedagogisch medewerker ondersteunt de kinderen bij het aanbieden van de activiteiten. Elke vijf/zes weken wordt er een nieuw thema aangeboden. Het ontwikkelingsprogramma wordt ondersteunt door een observatie systeem genaamd “ Zo doe ik…”. In dit observatiesysteem wordt de ontwikkeling van de kinderen nauwkeurig gevolg. Aan de hand daarvan vinden de ouder/kindgesprekken plaats.

Themaplanning 2018

Weken Data Thema
Week   1 t/m 6 5 jan t/m 9 februari Brrr koud he?
Week   7 t/m 11 12 feb t/m 16 maart Verkeer
Week 12 t/m 17 19 maart t/m 27 april Op de boerderij!
Week 18 t/m 22 30 april  t/m 1 juni Ik en mijn familie
Week 23 t/m 28 4 juni t/m 13 juli Boodschappen in de zomer!
Week 29 t/m 33 16 juli t/m 17 aug Kijk eens wat ik aan heb?
Week 34 t/m 39 20 aug t/m 28 sept Sprookjes
Week 40 t/m 45 1 okt t/m 2 nov Ziek en gezond
Week 46 t/m 51 5 nov t/m 21 dec Eet smakelijk!