Tarieven & Toeslagen van Belastingsdienst

Kinderopvang de Zeven Dwergen biedt vaste en flexibele opvang en verschillende soorten contracten van kinderopvang.

U kunt een contract voor vaste dagen of een 0 uren contract afsluiten, en alle mogelijke vormen daar tussenin.

Tarieven voor vaste opvang 2018:

Kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en Peuteropvang € 7,25 

Tarieven voor flexibele opvang 2018:

Kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang € 7,35 

Tarieven voor vaste opvang 2019:

Kinderdagverblijf en Peuteropvang € 8,00
Buitenschoolse opvang                         € 7,25

Tarieven voor flexibele opvang 2019:

Kinderdagverblijf                                 € 8,25
Buitenschoolse opvang                      € 7,35

Gedetailleerde informatie kunt u terugvinden in het document ‘producten en tarieven BSO en KDV’.

Voor informatie over tarieven en dagdelen op onze locaties kunt u contact opnemen met de Myrna Oostvogels 0168-452599 of info@dezevendwergen.com

Bruto bedragen voor teruggave kinderopvangtoeslag
De Belastingdienst vergoedt over het maximale tarief van € 7,45. Bij afname zit u onder dit tarief en wordt dus over de totale kosten kinderopvangtoeslag ontvangen.

Kinderopvang valt onder de Wet Kinderopvang. Dat houdt in dat u de kosten kunt meerekenen bij het aanvragen van Kinderopvangtoeslag. Op de site van de Belastingdienst kunt u de voorwaarden voor het ontvangen van Kinderopvangtoeslag terugvinden. www.toeslagen.nl Wist u dat ook bij 2e en volgend kind de teruggave aanzienlijk meer is dan bij het 1e kind?

Registratiegegevens:

LRK nummer: Kinderdagverblijf de Zeven Dwergen                           163440517

LRK nummer: Buitenschoolse opvang de Zeven Dwergen                 247627094

LRK nummer: Peuteropvang de Lange Dwergen                                  175750877

LRK nummer: Buitenschoolse opvang de Lange Dwergen                 228986722